Individuální konzultace

Individuální konzultace

Svým klientům vždy ráda vysvětlím, jakým způsobem postupuji. Terapeutické metody volím tak, aby v danou chvíli klientovi nejvíce vyhovovaly. S ohledem na konkrétní problém a individuální potřeby klienta pak najdeme nejvhodnější cestu, která vede k pochopení příčin jeho potíží.

Při konzultacích využívám techniky moderních terapeutických směrů, primárně systemického a narativního přístupu. Čerpám také z aktuálních výzkumů a studií.

Z mé praxe vyplývá, že alternativní (celostní) metody zvyšují účinnost terapie i standardně používaných terapeutických technik. Pracuji vždy s bezpečnými technikami, jako je Brain Retraining, NLP, práce s vnitřními archetypy a dalšími technikami, jejichž účinnost je založena především na práci s podvědomím. Právě podvědomí je často zdrojem problémů jak v psychické, tak ve fyzické rovině. Často také užívám relaxačních a imaginačních technik. Snažím se, aby si klient z každého setkání odnesl zážitek a ne jen slova.

Klienty dále učím lépe vyjadřovat pocity v komunikaci s okolím a nacházet způsoby, jak si nastavit vlastní hranice a postavit se za to, jací skutečně jsou.

Nahoru