Regresní terapie

Regresní terapie a vedená meditace

Regrese znamená „návrat, pohyb zpět“. Jedná se o řízené vzpomínání, kdy si klient pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s minulými negativními zkušenostmi. Na rozdíl od klasické terapie tedy regrese umožňuje pracovat zpětně s klientovou minulostí. Aktuální stav člověka je totiž vždy výsledkem toho, co prožil v průběhu svého života.

Jedná se o šetrnou, ale zároveň vysoce efektivní techniku, která spočívá v postupném odhalování a zpracovávání traumatických prožitků a negativních emocí spojených s určitými událostmi, které má klient uložené v podvědomí, a které jsou skutečnou příčinou jeho současných problémů.

Regresní terapie probíhá ve stavu hluboké relaxace, což je pro klienta velmi příjemné a uvolňující – nejedná se tedy o hypnózu, ale o asociativní přístup v hladině alfa. V průběhu terapie si je klient plně vědom všeho, co prožívá, a je vždy jen na jeho svobodné vůli, zda chce pokračovat dále nebo proces ukončit. Následně si také pamatuje vše prožité a získává tím určité poučení z vlastních vybavených zkušeností.

Regresní terapie také nabízí možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se klient nachází, zpětně zahojit staré křivdy a emoční zranění nebo jednoduše změnit nefunkční podvědomé vzorce chování a myšlenkové stereotypy.

Pokud je tato metoda aplikovaná důsledně a správně, přináší velice dobré výsledky (pocit lehkosti, pochopení, vnitřního míru, lásky a neutrality emocí), které mohou být znatelné již po poměrně krátké době.

Sezení regresní terapie trvá přibližně 2 hodiny.

Nahoru