Podmínky & platba

Individuální konzultace

1500 Kč / 50 minut

2400 Kč / 80 minut

Online konzultace

1500 Kč / 50 minut

2400 Kč / 80 minut

Platba probíhá vždy v hotovosti na konci každého sezení, případně převodem na účet.

Online konzultace realizujeme po předchozí domluvě a uhrazení konzultace převodem na účet 1065683011/3030.

Při frekvenci konzultací 1x týdně je možné poskytnout slevu.

Má snaha člověku pomoci nekončí při jeho odchodu z mé pracovny. Klientům nabízím bezplatné průběžné emailové konzultace, kterých mohou využít v pauze mezi jednotlivými sezeními.    

REZERVACE / RUŠENÍ TERMÍNU

Rezervace termínu probíhá po telefonu nebo emailem. Domluvený termín se stává závazným a je vyhrazen jen pro Vás.

Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusíme se spolu najít náhradní variantu.

Pokud potřebujete termín konzultace zrušit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin předem smskou (739 337 969), abych ho mohla nabídnout jinému klientovi. Za pozdější zrušení termínu účtuji 50% z ceny konzultace.

Back To Top