Podmínky & platba

Individuální konzultace

1000 Kč / 50 minut

1400 Kč/ 80 minut

Párová konzultace

1100 Kč / 50 minut

1600 Kč / 80 minut

Regresní terapie

1800 Kč/ 120 minut

Online konzultace

1000 Kč/ 50 min

Platba probíhá vždy v hotovosti na konci každého sezení.

Online konzultace realizujeme po předchozí domluvě a uhrazení konzultace převodem na účet.

Při frekvenci konzultací 1x týdně je možné poskytnout slevu.

Má snaha člověku pomoci nekončí při jeho odchodu z mé pracovny. Klientům nabízím bezplatné průběžné emailové konzultace, kterých mohou využít v pauze mezi jednotlivými sezeními.    

REZERVACE / RUŠENÍ TERMÍNU

Rezervace termínu probíhá po telefonu, přes online rezervační formulář nebo emailem. Domluvený termín se stává závazným a je vyhrazen jen pro Vás.

Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusíme se spolu najít náhradní variantu.

Pokud potřebujete termín konzultace zrušit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin předem smskou (739 337 969), abych ho mohla nabídnout jinému klientovi. Za pozdější zrušení termínu účtuji 50% z ceny konzultace.

Nahoru