Individuální konzultace

Individuální konzultace

Svým klientům vždy ráda vysvětlím, jakým způsobem postupuji. Terapeutický přístup volím tak, aby v danou chvíli klientovi nejvíce vyhovoval. S ohledem na konkrétní problém a individuální potřeby klienta pak najdeme nejvhodnější cestu, která vede k pochopení a odstranění příčin jeho potíží.

Při konzultacích využívám techniky moderních terapeutických směrů, primárně systemického a narativního přístupu. Čerpám také z odborné literatury a aktuálních výzkumů.

Z mé praxe vyplývá, že alternativní metody mohou v některých případech zvýšit účinnost terapie. Pracuji vždy s bezpečnými technikami, jako je terapie somatického prožívání, Brain Retraining, NLP, práce s vnitřním dítětem a dalšími technikami, jejichž účinnost je založena především na práci s podvědomím. Právě podvědomí je často zdrojem problémů jak v psychické, tak ve fyzické rovině. Často také užívám vizualizace, relaxační a imaginační techniky. Snažím se, aby si klient z každého setkání odnesl zážitek a ne jen slova.

Back To Top