Párová konzultace

Párová konzultace

Možná při řešení problémů ve vašem partnerském vztahu přemýšlíte o tom, zda by nestálo za pokus vyhledat pomoc terapeuta.

Z mé zkušenosti vyplývá, že partneři, kteří na párovou terapii přijdou, jsou motivovaní a na budoucnosti vztahu jim záleží. V drtivé většině případů disponují dostatečnou sebereflexí na to, aby si problémy ve vztahu připustili a dokázali společně hledat jejich řešení.

V průběhu terapie se snažím porozumět tomu, co obě strany prožívají a sezení vedu tak, aby každý z páru dostal stejný prostor k vyjádření svých pocitů a názorů. Následně dávám dvojici zpětnou vazbu a nezaujatý pohled terapeuta na vztah a chování obou partnerů v něm.

Hledáme spolu s partnery možnosti kompromisů, sladění a naplnění potřeb a přání obou tak, aby byli spokojeni. Nejsem zde v roli soudce, nehodnotím, kdo „má pravdu“, a nehledám, na čí straně je vina. Středem mého zájmu je partnerský vztah, a mým cílem je nalézt harmonii a soulad v různých oblastech života páru.

Tato forma terapie také pomáhá otevřít nedořešené konflikty a emoce, které se skrývají pod povrchem. Je určena všem párům (manželským, nemanželským, heterosexuálním, homosexuálním), kde partneři:

  • zažívají těžkosti a neshody v komunikaci,
  • jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu,
  • mají pocit, že si přestali rozumět,
  • řeší nevěru,
  • jsou nespokojeni v sexuálním životě,
  • mají neshody při výchově dětí,

… a prožívají řadu dalších potíží, které se mohou v partnerském soužití objevit.

Je třeba si uvědomit, že od párové terapie nelze čekat vyřešení niterných osobních problémů jednoho z páru, ani nelze přinutit partnera k tomu, aby se změnil nebo se choval tak, jak od něj očekáváte. Vyřešení problémů není reálné bez vlastní aktivity a intenzivní spolupráce obou stran.

Partnerům vždy poskytuji bezpečný a neutrální prostor k tomu, aby mohli při konzultacích probrat vše, co je pro ně podstatné. Často se tím energie ve vztahu pročistí a vztah získá nový, hlubší rozměr.

Back To Top