Mgr. Veronika Minaříková

Vystudovala jsem magistra na poli vzdělávání dospělých se specializací na psychologii, účastním se terapeutického výcviku a každoročně mnoha kurzů a terapeutických seminářů od nejlepších českých i zahraničních autorů a osobností z oboru.

Můj přístup je unikátní díky propojení znalostí metod klasické terapie s alternativními a duchovními směry. V průběhu svého studia jsem pochopila, že klasická terapie má své limity, a že alternativní pohled na fungování lidské duše může být pro klienty velmi užitečný a obohacující. Začala jsem tedy hledat optimální postupy a nástroje, které odkrývají pravé příčiny těžkostí a klienty podporuji v uvědomění si jejich životní situace z různých úhlů pohledu.

Práce s lidmi mě nesmírně naplňuje. Od dětství mě fascinovalo tajemství lidské duše a cítila jsem potřebu být lidem oporou v těžkých situacích. Mám schopnost vnímat širší souvislosti, jít pod povrch a podívat se hlouběji ke kořenům potíží. Poznám tak klientovy možnosti, které často sám v náročném období nevidí. Tyto vlohy mám mimo jiné díky tomu, že se i mně samotné podařilo vystoupit z některých limitů, které mnoho lidí svazují. Typickým příkladem jsou negativní programy rodových linií, nefunkční vzorce chování, toxické vztahy apod.

Mnoho problémů, se kterými se na mě lidé obracejí, jsem někdy v minulosti prožila i já sama a dokázala je zvládnout. Překonala jsem v životě množství náročných situací, chronických zdravotních problémů, zklamání z partnerského života, každodenní silné bolesti a další. Tyto nelehké životní lekce mě ovšem nezlomily, ale naopak posílily. Časem jsem intenzivním studiem a „sebezkušeností“ získala vědomosti a dovednosti, které nyní předávám dál při své práci s klienty. Jsem přesvědčena o tom, že vždy existuje cesta. V konzultacích se tedy vlastně stávám průvodcem klienta při hledání jeho cesty z obtížných životních situací.

Se svými klienty vždy pracuji na bázi spojenectví a rovnocenného partnerství. Mou hlavní prioritou je poskytnout jim příjemné, vřelé, bezpečné prostředí, ve kterém každého přijímám bezpodmínečně takového, jaký je.

Klientům nabízím svůj dar vrozené silné intuice a empatie, pochopení, důvěru, podporu a schopnost hlubokého vcítění se do jejich trápení. Největší odměnou pro mě je sledovat, jak lidé z konzultace odchází zářící, spokojení a uvolnění.

Věřím, že každý dělá to nejlepší, co v danou chvíli dokáže, a že společně dokážeme najít východisko v jakékoliv situaci.

Jsem zde pro Vás.

Své znalosti a terapeutické dovednosti se snažím stále rozvíjet. Absolvovala jsem například tyto kurzy:

 • Kurz Mindfulness
 • Kurz Pozitivní psychologie pro odborníky
 • Kurz Metody KBT (kognitivně-behaviorální terapie)
 • Arteterapie
 • Autogenní trénink
 • DNRS (Dynamic Neural Retraining System)
 • Gupta Program Brain Retraining
 • Kurz: Rozhovor jako nástroj pomoci
 • Kurz: Systemická práce s rodinou
 • Řízená meditace, hypnoterapie
 • Gynekologie a psychosomatika
 • Terapie vnitřního dítěte, ženy a muže
 • Syndrom vyhoření jako mezioborový jev
 • Význam snů
 • Osobnostní typologie MBTI
 • Enneagram
 • Kurz Hlubinné abreaktivní psychoterapie
 • Kurz regresní terapie
 • EFT & TFT Tapping Practitioner (Kurz Terapie emoční svobody); Graham Nicholls
 • Konstelace na téma rodina, zdraví, partnerské vztahy
 • … a mnoho dalších.

Působím jako terapeut, tzn. neposkytuji psychologické poradenství ani psychologickou diagnostiku. Nepracuji s psychickými poruchami a traumatem – to patří do rukou zkušeným psychologům. V případě potřeby mohu poskytnout kontakty na psychology, kteří se specializují na Váš konkrétní problém.

Služby poskytuji v rámci volné živnosti. Neposkytuji zdravotnické služby.

Nahoru